Kto może być opiekunem wycieczek na wyjazdach szkolnych? Jakie są formy wycieczek?

Kto może być opiekunem wycieczek na wyjazdach szkolnych? Jakie są formy wycieczek?

Kto może być opiekunem wycieczek, kurs na opiekuna wycieczek

W tym artykule odpowiemy Ci na pytanie kto może być opiekunem wycieczek na wycieczkach szkolnych. Dowiesz się także, jakie są formy wycieczek.

Wycieczki szkolne są jednym z ważnych elementów edukacji, pozwalającym uczniom na zdobycie nowych doświadczeń i poszerzenie swojej wiedzy. Jednakże, aby taka wyprawa była bezpieczna i efektywna, niezbędne jest odpowiednie przygotowanie oraz obecność opiekuna. W naszym artykule przybliżymy Ci, kto może być opiekunem na wycieczkach szkolnych oraz jakie formy takich wypraw są najczęściej stosowane. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej na ten temat.

Kto może być opiekunem na wycieczce?

Opiekunem wycieczki na wycieczkach szkolnych może być różne osoby, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oprócz pracownika pedagogicznego szkoły, może to być również pracownik niepedagogiczny (po ukończeniu kursu na opiekuna wycieczek), rodzic lub inny członek rodziny ucznia (o ile cel i program wycieczki na to pozwala (§ 9 ust. 2 rozporządzenia MEN z 25 maja 2018 r.), pełnoletni wolontariusz działający na podstawie porozumienia wolontariackiego zawartego przed rozpoczęciem współpracy.

Ważne jest, aby kierownikiem wycieczki był wychowawca klasy, nauczyciel lub pracownik szkoły posiadający uprawnienia pedagogiczne. Jednakże, również osoba spoza szkoły, która posiada odpowiednie kwalifikacje (np. ukończony kurs opiekunów wycieczek szkolnych, instruktor harcerstwa, instruktor turystyki kwalifikowanej, pilot wycieczek), może pełnić rolę opiekuna wycieczki za zgodą dyrektora szkoły. Dzięki takiej różnorodności opiekunów, wycieczki szkolne będą bezpieczne, spełniając jednocześnie swoje cele edukacyjne.

Formy wycieczek szkolnych – praca jako opiekun

Podróże po kraju oraz turystyka mogą przyjmować różne formy, zwane powszechnie „wycieczkami szkolnymi”. Mogą to być:

a) wycieczki przedmiotowe – organizowane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów, zgodnie z programem nauczania, celem uzupełnienia i poszerzenia wiedzy z danej dziedziny w ramach lekcji lub poza nimi,

b) wycieczki turystyczno-krajoznawcze o charakterze interdyscyplinarnym, w których udział nie wymaga specjalnego przygotowania kondycyjnego lub umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem; ich celem jest zdobycie wiedzy o otaczającym środowisku i umiejętności praktycznego stosowania jej,

c) wycieczki turystyki kwalifikowanej (specjalistyczne wycieczki turystyczno-krajoznawcze) – wymagające od uczniów szczególnego przygotowania kondycyjnego, sprawnościowego oraz umiejętności obsługi specjalistycznego sprzętu, jak rower, kajak, narty; program tych wycieczek zakłada intensywną aktywność fizyczną oraz długodystansowe pokonywanie tras turystycznych, bądź korzystanie z specjalistycznego sprzętu,

d) zajęcia terenowe i imprezy wyjazdowe – związane z realizacją programu nauczania lub współpracą między szkołami (takie jak zielone lub zimowe szkoły, a także wymiany uczniów między placówkami).


Sprawdź także: kurs na opiekuna wycieczek

Inne nasze kursy:
Kurs Wychowawca Kolonijny Kurs Kierownik Wycieczek Kurs Kierownik Kolonii Kurs Animator Czasu Wolnego Kurs Animator sportu i Rekreacji Kurs Rezydenta Kurs Pilot Wycieczek Kurs Konwojent Dzieci i Młodzieży Kurs Przewodnik Miejski Kurs Przewodnik Terenowy
Wszystkie Kursy

Copyright © 2010-2020 Wszystkie prawa zastrzeżone - Polityka Prywatności | Ochrona praw konsumenta

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies w przeglądarce.