Liczba opiekunów na wycieczce szkolnej. Zapisy i wytyczne w rozporządzeniach.

Liczba opiekunów na wycieczce szkolnej. Zapisy i wytyczne w rozporządzeniach.

liczba opiekunów na wycieczce

Witaj! Tym razem porozmawiamy o tym, jaka liczba opiekunów na wycieczce powinna sprawować opiekę nad uczestnikami wycieczki.

Jeśli nie jesteś jeszcze opiekunem wycieczek, to prosimy byś zapamiętał treść artykułu na wszystkie lata swojej pracy. Bowiem wystarczająca liczba opiekunów na wycieczce szkolnej, to jedna z pierwszych rzeczy, jakie są sprawdzane podczas kontroli Kuratorium Oświaty. Drugą, jeszcze bardziej istotną kwestią, jest bezpieczeństwo Twoich podopiecznych oraz ich należyty nadzór.

Liczba opiekunów na wycieczce szkolnej

Aby wycieczka szkolna odbyła się legalnie i bezpiecznie, należy organizować ją wedle wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. Jasno określa ono różne definicje i obowiązki zarówno dyrektorów placówki organizującej wycieczkę, jak i opiekunów biorących w niej udział.

Jednak z jakiegoś powodu nie wyodrębniono w nim zapisu o tym, ilu opiekunów powinno znajdować się na wycieczce szkolnej.

Jak z tą kwestią radzą sobie organizatorzy wycieczek?

Zaleca się, aby zastosować się do wytycznych podanych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży. Co prawda traktuje ono o wypoczynku (koloniach i obozach), jednak zawarte w nim zapisy powszechnie uznaje się za rozsądne, a dyrektorzy placówek stosują się właśnie do nich.

Rozporządzenie jasno określa, iż pod opieką jednego wychowawcy kolonii może znajdować się do 20 osób. Gdy wiek podopiecznych jest mniejszy niż 10 lat, wówczas pod jego opieką może być maksymalnie 15 osób.

Inne dokumenty prawne pomagające w określeniu liczby opiekunów

Z kolei w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, możemy przeczytać, że na liczbę opiekunów powinny wpływać następujące czynniki dotyczące podopiecznych:

    • wiek,
    • stopień rozwoju psychofizycznego,
    • charakterystyka wycieczki,
    • stan zdrowia
    • ewentualna niepełnosprawność. Jeśli taka występuje, to opiekun wycieczki powinien wymagać od opiekuna prawnego tegoż uczestnika, dokumentu mówiącego o stopniu i rodzaju niepełnosprawności.

 

Dodatkowe zalecenia dotyczące liczby opiekunów na wycieczce szkolnej, w zależności od specyfiki wycieczki, poznasz na naszym kursie na opiekuna wycieczek.

Zapisz się na kurs online na opiekuna wycieczek

 

Inne nasze kursy:
Kurs Wychowawca Kolonijny Kurs Kierownik Wycieczek Kurs Kierownik Kolonii Kurs Animator Czasu Wolnego Kurs Animator sportu i Rekreacji Kurs Rezydenta Kurs Pilot Wycieczek Kurs Konwojent Dzieci i Młodzieży Kurs Przewodnik Miejski Kurs Przewodnik Terenowy
Wszystkie Kursy

Copyright © 2010-2020 Wszystkie prawa zastrzeżone - Polityka Prywatności | Ochrona praw konsumenta

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies w przeglądarce.