Przedwyjazdowe oświadczenie opiekuna wycieczki – przykład oraz omówienie

Przedwyjazdowe oświadczenie opiekuna wycieczki – przykład oraz omówienie

Oświadczenie opiekuna wycieczki, kurs na opiekuna wycieczek

Oświadczenie opiekuna wycieczki to jeden z kluczowych dokumentów, które opiekun musi wypełnić podczas organizacji i przygotowań do podróży z podopiecznymi. Dowiedz się, co powinno ono zawierać.

Oświadczenie opiekuna wycieczki to dokument niezwykle istotny w organizacji i bezpieczeństwie uczestników wyjazdu. Stanowi ono potwierdzenie, że osoba pełniąca funkcję opiekuna wycieczki ma świadomość, co do odpowiedzialności jaka na nim ciąży oraz że zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa i należytej opieki podczas całego wyjazdu. W niniejszym artykule omówimy, jakie elementy powinno zawierać oświadczenie opiekuna wycieczki oraz jakie są jego najważniejsze funkcje i znaczenie dla organizatora i uczestników. Przeczytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej na ten temat!

 

Co musi zawierać przedwyjazdowe oświadczenie opiekuna wycieczki?

Oświadczenie opiekuna wycieczki powinno zawierać kilka istotnych informacji. Przede wszystkim, dokument powinien zawierać dane osobowe opiekuna, takie jak imię i nazwisko, data urodzenia oraz adres zamieszkania. Następnie, ważne jest umieszczenie szczegółowego opisu funkcji, jaką opiekun będzie pełnił podczas wycieczki, takich jak nadzór nad uczestnikami, organizacja i rozplanowanie trasy, koordynacja działań w przypadku nagłych sytuacji itp.

Kolejnym elementem oświadczenia powinna być nazwa podmiotu, który opiekun będzie reprezentował. Może to być na przykład szkoła, agencja turystyczna lub inna organizacja, która organizuje wycieczkę. Warto również podać dokładne dane kontaktowe tej instytucji, takie jak adres i numer telefonu, aby uczestnicy lub ich rodzice mogli się z nią skontaktować w razie potrzeby.

Ostatecznym elementem oświadczenia powinno być samo właściwe oświadczenie opiekuna, którego treść znajdziesz poniżej.

Warto pamiętać, że oświadczenie opiekuna wycieczki jest dokumentem prawnym i powinno być podpisane przez wszystkich zainteresowanych stron, czyli zarówno opiekuna, jak i przedstawiciela organizatora oraz rodziców lub opiekunów uczestników wycieczki. Dzięki temu oświadczenie staje się prawnie wiążącym dokumentem, który zapewnia odpowiednią ochronę zarówno dla opiekuna, jak i dla uczestników wyjazdu.

 

Przykładowe oświadczenie

Oświadczam, że zapoznałem się z przepisami dotyczącymi zasad bezpieczeństwa na wycieczkach dla dzieci i młodzieży, w tym przepisami takimi jak Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. dotyczące warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516 ze zm.). Jestem również zaznajomiony z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 sierpnia 1992 r. odnoszącym się do ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach publicznych (Dz. U. z 1992 r. Nr 65, poz. 331 z późniejszymi zmianami – Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69), jak również z Rozporządzeniem z 15 marca 1997 r. określającym warunki, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, oraz zasady jego organizowania i nadzoru (Dz. U. z 1997 r. Nr 12, poz. 67 ze zm.). Zobowiązuję się do przestrzegania postanowień w nich zawartych oraz do stosowania się do regulaminu *NAZWA PODMIOTU*. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność za życie i zdrowie uczniów powierzonych mojej opiece podczas trwania wycieczki.

Oczywiście pod oświadczeniem opiekuna wycieczki muszą znaleźć się podpisy opiekuna oraz osoby, która je przyjmuje.

 

Zostań opiekunem wycieczek

Inne nasze kursy:
Kurs Wychowawca Kolonijny Kurs Kierownik Wycieczek Kurs Kierownik Kolonii Kurs Animator Czasu Wolnego Kurs Animator sportu i Rekreacji Kurs Rezydenta Kurs Pilot Wycieczek Kurs Konwojent Dzieci i Młodzieży Kurs Przewodnik Miejski Kurs Przewodnik Terenowy
Wszystkie Kursy

Copyright © 2010-2020 Wszystkie prawa zastrzeżone - Polityka Prywatności | Ochrona praw konsumenta

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies w przeglądarce.